Säkra spänningsnivåer för ett LiFePO4-batteri

Säkra spänningsnivåer för ett LiFePO4-batteri

Här kommer en komihåg-lapp till mig själv. Kanske kan den hjälpa dig också.

1S 3,3V: 2,5 – 3,6 V

2S 6,6V: 5,0 – 7,2 V

3S 9,9V: 7,5 – 10,8 V

4S 13,2V: 10,0 – 14,4 V

Dessa spänningsintervall får inte understigas/överstigas när man hanterar LiFePO4-batterier. För 12V-system gäller alltså 10,0-14,4V.

Kommentarer

Utvalda produkter